Suoraan sisältöön

2 Ulkoinen muutos

Oppimista voidaan tarkastella käyttäytymisessä, toiminnassa tai taidoissa tapahtuvina muutoksina tai kehityksenä. Tällainen muutos on havaittavissa ulkoisesti. Varhainen empiirinen tai kokeellinen psykologia kiinnitti huomion vain ulkoisesti havaittavaan ja mitattavaan toimintaan, myöhemmin esimerkiksi motorisen oppimisen tutkimus kytkee oppijan sisäisen toiminnan ja motorisen harjaantumisen yhteen. Mallioppiminen on erityisen moninainen ilmiö myös taideopetuksen näkökulmasta.