Suoraan sisältöön

4 Kohti kokonaisvaltaisuutta

Humanistinen psykologia ja oppimisen ilmiön filosofinen pohdinta ovat olleet oppimisen tutkimuksen marginaalissa. Empiirisesti todistettavan tutkimustiedon sijaan ne ovat tuottaneet kokonaisvaltaisuuteen tähtääviä malleja ja haastaneet kokeellisen psykologian tuottamia käsityksiä liittämällä oppimisen ilmiön pohdintaan mm. tunteet, tahdon, mielikuvituksen, aistit, kehon ja intuition. Taideopetuksen näkökulmasta oppimisen tarkastelu kokonaisvaltaisesti on erityisen tärkeää.