Suoraan sisältöön

3 Sisäinen näkökulma

Oppijan sisäiset, kognitiiviset prosessit alkoivat kiinnostaa oppimisen tutkijoita enenevästi viime vuosisadan puolesta välistä lähtien. Tämä oppimispsykologinen suuntaus on tuottanut valtavasti kirjallisuutta ja erilaisia näkemyksiä siitä, miten ja missä oppiminen tapahtuu, ja mikä on yksilön oman aktiivisuuden merkitys ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisprosessissa.