Suoraan sisältöön

5 Yhteisön merkitys

Oppimisen tarkastelu yhteisöllisestä näkökulmasta on yhä yleisempää. Ryhmäilmiöiden ja -dynamiikan tutkimus tuo oppimisteorioihin uusia näkökulmia ja vaikuttaa pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen kaikilla koulutustasoilla, myös taideopetuksessa.