Suoraan sisältöön

6 Kehollinen oppiminen

Kehollinen oppiminen viittaa sellaiseen oppimiseen, joka tapahtuu koko kehossa, koko ihmisessä ja ihmisten välisessä sosiaalisessa ja fyysisessä todellisuudessa. Se tarkoittaa myös sitä, että kehollinen toiminta on oleellinen osa oppimistapahtumaa. Kehollinen toiminta voi olla joko näkyvää, konreettista liikkeettä, tai ns. sisäistä liikettä, eli kehollisia aistimuksia, kokemuksia ja fysiologisia muutoksia, tai molempia. Perusajatus kehollisessa oppimisessa on se, että se aktivoi, ”ottaa mukaansa” (engage) ihmisen kokonaisvaltaisesti.

Tämän osion teksti perustuu suurelta osin teokseen Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä (Anttila 2013).