Suoraan sisältöön

9 Syventävää aineistoa

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -verkko-oppimateriaali avaa erilaisia näkökulmia aiheeseen, mutta se ei kata läheskään kaikkia kiinnostavia aiheita. Tässä viimeisessä luvussa esitellään joitakin täydentäviä näkökulmia. Lukuun voi tulla uusia osioita jatkossa. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään lisäksi joitakin keskeisiä kehityspsykologisia vaiheteorioita omatoimista kertausta ja itsenäistä opiskelua varten.