6
Kehollinen oppiminen

6
Kehollinen oppiminen

Kehollinen oppiminen viittaa sellaiseen oppimiseen, joka tapahtuu koko kehossa, koko ihmisessä ja ihmisten välisessä sosiaalisessa ja fyysisessä todellisuudessa. Se tarkoittaa myös sitä, että kehollinen toiminta on oleellinen osa oppimistapahtumaa. Kehollinen toiminta voi olla joko näkyvää, konreettista liikkeettä, tai ns. sisäistä liikettä, eli kehollisia aistimuksia, kokemuksia ja fysiologisia muutoksia, tai molempia. Perusajatus kehollisessa oppimisessa on se, että se aktivoi, ”ottaa mukaansa” (engage) ihmisen kokonaisvaltaisesti.

Tämän osion teksti perustuu suurelta osin teokseen Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä (Anttila 2013).

 

6
Kehollinen oppiminen

Kehollinen oppiminen viittaa sellaiseen oppimiseen, joka tapahtuu koko kehossa, koko ihmisessä ja ihmisten välisessä sosiaalisessa ja fyysisessä todellisuudessa. Se tarkoittaa myös sitä, että kehollinen toiminta […]
Dec 21, 2016 /

6.1
Kehollinen käänne

Kehollinen oppiminen on perinteisiä oppimiskäsityksiä laajempi ja moniulotteisempi näkemys oppimisesta. Sen taustalla on niin sanottu kehollinen tai ruumiillinen käänne (ks. esim. Pfeifer & Bongard 2007; […]
Dec 20, 2016 /

6.2
Kehontietoisuus ja sosiaalinen tietoisuus

Kehontietoisuus viittaa ihmisen mahdollisuuteen suunnata huomionsa omaan keholliseen tilaansa ja siinä tapahtuviin hienovaraisiinkin muutoksiin. Keholliset aistimukset ja tuntemukset on mahdollista tuoda tietoisen tarkastelun piiriin kiinnittämällä […]
Dec 20, 2016 /

6.3
Kehollinen tieto

Tietoisuuden kehittymistä ja rakennetta pohtiessa eräänä tavoitteena on ymmärtää, kuinka subjektiivinen kokemus syntyy elävässä olennossa. Kehollisuus tuottaa ihmiselle perspektiivin, josta käsin hän havaitsee maailman. Keholliset […]
Dec 20, 2016 /