Publikationsinformation

Publikationsinformation

Finlands teaterhistoria

Manuskript

Professor Pentti Paavolainen

Översättning

Katarina Torvalds-Wiik

Textkommentator

TeD Ville Sandqvist

Bildredaktion

Pälvi Laine, forskare, Teatermuseet
FM Aino Kukkonen
Michaela Bränn, webbproducent, Teaterhögskolan, virtualunversitetsprojektet

Bildmaterial

Teatermuseet, Helsingfors
Museiverket
Helsingfors konstmuseum HAM
Helsingfors stadsmuseum, bildarkivet
Svenska Teatern
Helsingfors universitets bibliotek, Nationalbiblioteket
Helsingfors universitetsmuseum
Finlands Nationalgalleri, Nationalgalleriets avdelning för samlingsförvaltning, Bildservice
Egentliga Finlands landskapsmuseum
Suomen Kansallisteatteri/Finlands Nationalteater
Ylioppilasteatteri

Utgivare

2019 Konstuniversitetets Teaterhögskola
2016 Konstuniversitetets Teaterhögskola, Centret för gemensam undervisning
2005 Teaterhögskolan, virtualuniversitetsprojektet

Teaterhögskolans publikationsserie 69

© Konstuniversitetets Teaterhögskola & Pentti Paavolainen